خرید اینترنتی فایل خواب در قرآن و روايات اسلامي

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : خواب در قرآن و روايات اسلامي

نام فایل :


فرمت : .doc


تعداد صفحه/اسلاید : 27


حجم : 98 کیلوبایتبخش اول
« »
مردم از قديم الايام كه نمي توان تارخش را مشخص كرد نسبت به رؤيا و خواب عنايت خاصي داشته اند و در هر قوم در هر منطقه و با هر مليتي قوانين و موازين مختلفي براي خواب و تعبير خواب بوده است. كه با آنها خوابها را تعبير مي كرده اند و در مورد خير و شرّ خواب ها به بحث مي نشسته اند و با انجام مراسم خاص سعي در جلوگيري از وقوع و عملي شدن خوابهاي بد و شيطاني داشته اند.
امروزه نيز علي رغم پيدايش مكاتب فلسفي كه متافيزيك و روح را كاملاً‌ انكار مي كنند دانشمندان و فلاسفه نمي توانند براحتي از اين مسئله عبور كنند و بي تفاوت بمانند و هميشه دغدغة خاطر همه بوده است.
در متون مذهبي باقيمانده از مذاهب بسيار قديمي به روح و ماوراء طبيعت بسيار توجه شده است و عالم متافيزيك بزرگتر و مهمتر از طبيعت ظاهري نشان داده شده است. از جمله در كتاب مقدس قرآن كه كاملترين كتاب مذهبي است و در سوره هاي مختلف آن بصورت هاي گوناگون در مورد اين امر مهم صحبت شده است و اعتنايي خاص شده است. چنانكه رؤياي حضرت ابراهيم (ع) را در مورد فرزندش آورده و مي فرمايد:
«بعد از آنكه با او به مني رسيد (با حضرت اسماعيل) گفت اي پسر من در خواب ديدم كه تو را زبح مي كنم ببين تا نظرت در اين باره چيست؟
گفت اي پدر بجاي آر آنچه را كه بدان مأمور شده اي

تا آنجا كه

ما ندايش كرديم اي ابراهيم رؤياي خود را تصديق كردي» «صافات 105»
و در داستان زيباي يوسف صديق رؤياي يوسف را نقل كرده اند كه مي فرمايد:
«زمانيكه يوسف به پدرش گفت اي پدر در خواب ديدم يازده ستاره و شمس و قمر را كه برايم سجده مي كنند» «يوسف 4»
و همچنين رؤياي دو رفيق زنداني يوسف عليه السلام را چنين حكايت مي كند:
«يكي از آندو گفت در خواب مي بينم كه شراب مي گيرم و ديگري گفت مي در خواب مي بينم كه بالاي سرم طبقي نان حمل مي كنم و مرغان از آن مي خورند ما را به تفسير خبر ده كه ما تو را در نيكوكاران مي يابيم»
و بعد در ادامة داستان يوسف خواب پادشاه مصر را حكايت مي نمايند:
«پادشاه گفت: من در خواب هفت گاو فربه را كه هفت گاو لاغر آنها را مي خورند و هفت سنبلة سبز و سنبله هاي خشك ديگر. هان اي كرسي نشينان نظر دهيد مرا در رؤيايم» «يوسف 43»
و در سورة طه خواب مادر حضرت موسي را حكايت نموده مي فرمايد:
«و چون وحي كرديم به مادر تو آنچه وحي شدني است كه او را بگذارد در صندوق و بينداز بدريا» «طه 390»
در روايات مختلف اشاره شده كه اين وحي بصورت رؤيا بوده است. و خوابهائي نيز از رسول خدا نقل كرده و مي فرمايد: «زمانيكه خداوند ايشان را در عالم رؤيا بتو اندك نشان داد، كه اگر ايشان بسيار جلوه مي كرد هرآينه سست مي شديد و در اينكه به جنگشان اقدام بكنيد يا نه نزاع مي كرديد» «انفال 43»
و نيز فرموده: «هرآينه خداوند در عالم رؤيا به رسول خدا بحق راست گفت كه بزودي به مسجدالحرام وارد مي شويد ان شاءالله در حاليكه ايمن باشيد و سرهايتان تراشيده باشيد و تقصير كرده باشيد و ترسي بر شما نباشد» «فتح 27»‌
و نيز مي فرمايد: «ما خوابي كه بتو نشان داديم قرارش نداديم مگر فتنه و امتحان مردم» »اسواء 60»
عدة زيادي از ائمه نيز به خواب توجه زيادي كرده اند از جمله اينكه بسياري از ائمه اين آيه را از سوره يونس كه مي فرمايد:
...